ފަހުގެ ލިޔުންތައް

20ވަނަ ރެކްރޫޓް ބެޗުން ފާސްވި އޮފިސަރުން ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ކަސްޓޯޑިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް″ ގެ 02 ވަނަ އިތުރަށް…

_MG_5819

މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ 19 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އެ ޖަލުގައި ޑިނަރި ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

maafushi prison

ނަސްރުގެ ދުވަސް 2017

އެންމެހާ ރިވެތި ޘަނާއާއި ތަޢުރީފު ޙައްޤުވަނީ ޝަހީދުވުމަކީ އަޅުކަމެއްކަމުގައި ލެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ދުޝްމިނުންނާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދު ކުރައްވައި، އިތުރަށް…

victory day 2017 corrections

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޔޫއެސް އެމްބަސީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެމްބަސީ އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ޕޮލިޓިކަލް އޮފިސަރ މސ. ސުޗޭތާ ޝަރުމާއާއި ރީޖަނަލް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ މރ. ބޯން ސުންޑޭ އަދި އިތުރަށް…

IMG_9587

‏ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ދިރާގު މޮޅުވެއްޖެ ‏

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ދަވަނަ ބުރުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ދިރާގު ރޭ ބައްދަލުކުރި އިތުރަށް…

12

‏އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2017‏

މާފުށީ ޖަލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މާފުށީގައި “އެގްރިކަލްޗަރ ފެއަރ 2017” ނަމުގައި ފެއަރ އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

_MG_4469

ޕްރިޒަނާސް ކަޕް 2017

އައްސޭރި ޖަލުގެ ޤައިދީންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު އެޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. އިތުރަށް…

prisoners cup

‏ނޫސް ބަޔާން‏

ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޞިއްޙީފަރުވާއަކީ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. އެހެންކަމުން ޞިއްޙީފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މިސަރވިސްއިން އިތުރަށް…

news-background

‏އައިޓީ އަދި މަލްޓިމީޑިއާ ބޫޓްކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން އައިޓީ އަދި މަލްޓިމީޑިއާ މަސައްކަތްކުރާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނާއި ސިވިލް އޮފިސަރުންނަށް އިތުރަށް…

13

‏ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: އެމްސީއެސް‏‎ ‎‏ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗް ‏‏އެއްވަރު‏

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ އިތުރަށް…

3rd m

އައްސޭރި ޖަލުގައި ޤިރާއަތު ކޯސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރްޢާން އެންޑް އިތުރަށް…

3I2A3689

‏ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: އެމްސީއެސް ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި‏

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އިތުރަށް…

_MG_2886