ޚަބަރު

‏ގައިދީންނަށް ހިންގާ ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހުގެ 3 ވަނަ ބެޗް ފަށައިފި‏

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ގައިދީން އިސްލާހުކޮށް ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާ އިތުރަށް…

news-background

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: އެމްސީއެސް އިން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް ޑީއެންއާރު ބަލިކޮށްފި

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ރިކްރިއޭޝަނަލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އިތުރަށް…

prison club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެވޯޑު ނައިޓް ބާއްވައިފި

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކ. ހިންމަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށާއި ޓީމްތަކަށް ތަށްޓާއި އިތުރަށް…

prison club

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2017: ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޕްރިޒަން ހޯދައިފި

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާފުށީ ޕްރިޒަން ހޯދައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

prison club 3

އިމަޖެންސީކޮށް މާލެގެނެސް އެޑްމިޓްކުރި ޤައިދީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ހާލުދެރަވެގެން މާލެގެނެސް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރި ޤައިދީ މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ސްޓްރޯކެއް އިތުރަށް…

news-background

ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން އެހީވެއްޖެ.

މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން “ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނާއެކު ދިވެހިން” މިޝިއާރުގެ ދަށުން، ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފަންޑް ރެއިޒް ކުރުމުގެ ހަރަކާތުގައި އިތުރަށް…

news-background

ޤައިދީއެއް އިމަޖެންސީކޮށް މާލެ ގެނެސްފި.

ޤައިދީއެއް ހާލުދެރަވެގެން މާލެގެނެސް އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނީކަމަށެވެ. އިތުރަށް…

news-background

އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި 18 ޤައިދީން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި، އިސްލާމް، އިނގިރޭސި އަދި ހިސާބު މާއްދާގައި މިއަހަރު ޤައިދީން ބައިވެރި ވެފައިވާއިރު އިތުރަށް…

correctionsmv

‏ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ޓީމް އެޗްކިއު ބަލިކޮށް، އީއެސްޖީ ދެވަނަބުރުގެ ހަތަރު ‏‏ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފި‏

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ހިންމަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ހަތަރުވަނަ މެޗް އީއެސްޖީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިތުރަށް…

_MG_1443

ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ ޓޯނަމަންޓް 2017: ދެވަނަބުރުގެ ތިންވަނަމެޗް ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޕްރިޒަން

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމްކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ އިތުރަށް…

prison club

‏ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: އިބްރާހިމް ހަލީމްގެ ހެޓްރިކާއެކު ޓީމް އައްސޭރިއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް.‏

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ގައި މިއަދު ޓީމް އެޗްކިއު އާއި ވާދަކޮށް 1-6 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީމް އައްސޭރި އިތުރަށް…

22047940_1942263175988208_1331502686155001808_o

‏ޕީ.އާރު.ސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: ދެވަނަބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އެއްވަރު‏

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ހިންމަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އީއެސްޖީ އާއި އިތުރަށް…

6