އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓް 2018: މާފުށީ ޖަލާއި ޓީމް އެޗްކިއު ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި.

ޕްރިޒަން ކުލަބުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އައިކޮމް ޕީއާރުސީ ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ރޭ މާފުށީ ޖަލާއި މާލޭ ޖަލު ބައްދަލުކުރިމެޗް 4 – 1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމެވެ.

މި މެޗްގައި މާލޭ ޖަލުގެ ޓީމަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއްލިބި ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާފުށީ ޕްރިޒަން ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަންބަރު 7 އަބްދުﷲ މުޙައްމަދެވެ.

hq vs hmp

ރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗްގައި ޓީމް އެޗްކިއު އާއި ހުޅުމާލޭ ޕްރިޒަން ބައްދަލުކުރި މެޗް 3 – 2 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް އެޗްކިއުއެވެ.

މިމެޗްގައި ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ދެޓީމަށްވެސް ލަނޑުޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއްލިބި ވަނީ ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

މި މެޗްގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް އެޗްކިއުގެ ޖާޒީނަންބަރު 8 މޫސާ ހަސަން ފުޅެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ފަސްޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ މާފުށީ ޖަލުގެ ޓީމާއި ޓީމް އެޗްކިއު އާއި އައްސޭރި ޖަލާއި މާލޭ ޖަލުގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭ ޖަލެވެ.