‏ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ބްރީފިންގ ބާއްވައިފި‏

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ޖަލު ތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ޖަލުތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރުންނަށް އޮޕަރޭޝަނަލް ބްރީފިންގ ދިނުމާއި، އިންތިހާބާއިގުޅިގެން ހައްލުނުވާ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެލުމުގެ އިތުރުން ތައްޔާރީ ހާލަތަށް ޖަލުތައް ގެނައުމަށް ބްރީފިންގ ދިނުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ.