މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަންދުމީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަންދުމީހަކު މިއަދު ހެނދުނު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މިއަދު ނިޔާވެފައިވަނީ އދ. ފެންފުށީ އެއްގަމުގެ 57 އަހަރުގެ އާދަމް އަލީއެވެ.