ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019: އީއެސްޖީ އަދި އައްސޭރި ޖަލު ބައްދަލު ކުރި މެޗް އީއެސްޖީ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި

މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގައި އީއެސް އަދި އައްސޭރި ޖަލު ބައްދަލު ކުރި މެޗު އީއެސްޖީ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު ކުޅުނު މެޗުގައި އީއެސްޖީ އިން ވަނީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ގޯލަށް 5 ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. މި މެޗުފައި އައްސޭރި ޖަލަށް އީއެސްޖީގެ ގޯލަށް ޖެހިފައި ވަނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ.

މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ އީއެސްޖީ ގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު 17 ކޯޕްރަލް އަހުމަދު ސާމިން އެވެ.

މި މުބާރާތަކީ، އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުވުމުގެ މަޤަޞަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރާކާތެކެވެ. އެމްސީއެސް އިން އަންނަނީ އަހަރުގެ އެކި ދުވަސްވަރުގައި އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މިފަދަ އެކި ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގަމުންނެވެ.