މިނިވަންދުވަސް

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين  محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް، އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްއަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހީމް އަށާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އަޒްލީން އަޙްމަދަށާއި، ހުރިހާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށާއި، އޮފިސަރުންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާ ތަކަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިދާރީ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އެބޭފުޅުންގެ ލޮބުވެތި ޢާއިލާތަކަށާއި، ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން މި ތަހުނިޔާގައި ޝާމިލް ކުރަމެވެ.

 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް