ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 2016: މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ޓީމަކީ ސެކިއުރިޓީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 2016” ގެ ތިން ވަނަ ސެކިއުރިޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ތިން ވަނަ ކަށަވަރުކުރާ މެޗްގައި ސެކިއުރިޓީ އާއި ޕެންތަރ އެފްސީ ބައްދަލުކޮށް، ސެކިއުރިޓީއިން މި ފޯރިގަދަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ 9-5 ލަނޑުންނެވެ.

13528133_603520203145609_4210773850335723873_o

މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީގެ ޖައިލަމް ޖަމީލްއެވެ.

ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 21:45 ގައެވެ. ފައިނަލް ގައި ވާދަކުރާނީ އެފްސީ ރެކަން އާއި އައިވަރީއެވެ.