އައްސޭރި ޖަލުގައި މާހެފުން ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށާއި އާއިލާއަށް އެ ޖަލުގައި ރޭ މާހެފުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި މާހެފުމުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރުންނާއި ސީނިއަރ ރޭންކްތަކުގެ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިއްމަފުށީ ކައުންސިލްގެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ މި މާހެފުމުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.