‏މާފުށީ ޖަލުގެ ގައިދީންތަކެއްގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގައިފި‏

މާފުށީ ޖަލު
މާފުށީ ޖަލު

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާފުށީ ޖަލުގެ އެއް ޔުނިޓުގެ ގައިދީންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިގައިފިއެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފައިވަނީ ގައިދީންގެ މެދުގައި ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ދިމާވެގެންކަމަށް އެމްސީއެސްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މިއަދު ހިނގި މި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގައިދީން އެކަކުއަނެކަކާ ތަޅާފޮޅުމުގެ ތެރޭގައި ތިން ގައިދީއަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެފައިވާކަމަށާ ނަމަވެސް ސީރިއަސް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ވެފައިނުވާކަމަށް އެމްސީއެސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މި ހަމަނުޖެހުން ހިނގިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންވަނީ މި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *