އެމްސީއެސްގެ 46 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

_MG_5155

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ 46 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިއްޔެ ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ޖަލުތަކުގައި ވަކިވަކީންނެވެ.

_MG_5146

މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކޮމިޝަންޑް ރޭންކްގެ އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޖަލުތަކުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ އޮފިސަރުންނަށް ޝަރަފުގެ ކުލައާއި މެޑަލްދިނުން އޮތެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *