‏އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް‏‎ ‎‏ކަޕް 2017: ޕީއާރުސީއިން ކުޅުނު ތިން ވަނަ މެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި‏

ރޭ ޕީއާރްސީ އާއި ވެމްކޯ ކުޅުނު މެޗްގެ ތެރެއިން
ރޭ ޕީއާރްސީ އާއި ވެމްކޯ ކުޅުނު މެޗްގެ ތެރެއިން

އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗް، ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ޕީއާރުސީ) ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗް ޕީއާރްސީ ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ލަނޑުންނެވެ. މި ދެ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފްގައެވެ.

މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕީއާރސީ ގެ ޖާޒީ ނަންބަރ 7 އިސްމާއިލް ޒަރީރުއެވެ. ޕީއާރްސީގެ ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހުސެއިން ޒަރީރު އާއި ޕީއާރްސީ ކުރިން ކުޅުނު ދެ މެޗުގެވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވާ އާދަމް މަންސޫރުއެވެ.

ޕީއާރްސީ ކުޅޭންޖެހޭ ހަތަރު ވަނަ މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ 08:00 ގައި ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ގްރައުންޑް ގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *