އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލްކަޕް 2017: ޕީއާރުސީ ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅު

ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން
ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗްގެ ތެރެއިން

އެޗްޑީސީ ޔޫތު ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗް، ބީވައިއެސް އާއި ބައްދަލުކޮށް ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް (ޕީއާރުސީ) ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗް ޕްރިޒަން ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބް ކާމިޔާބުކުރީ 5-6 ލަނޑުންނެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފުޓްސަލް ގްރައުންޑްގައި ރޭ ކުޅުނު މިމެޗްގައި ފޯރިގަދަ ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. މި މެޗްގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ރޭގެ މެޗްގައި ޕީއާރސީ އިން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޕީއާރސީ ގެ ޖާޒީ ނަންބަރ 2 އާދަމް މަންސޫރުއެވެ. މަންސޫރު ވަނީ މި މެޗްގައި ހެޓްރިކް ހަދާފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *