ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ގައިދީންނަށް ޤިރާއަތު ކޯސްގެ ލެވެލް 1 އަދި 2 ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ޤައިދީންނަށް ހިންގާ ޤިރާއަތު ކޯހުގެ އިތުރަށް…

ޤިރާތު ކޯހުގެ ކުލާހެއްގެ ތެރެއިން

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް 2018: ޕްރިޒަން ކުލަބު ދެވަނަބުރަށް.

ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް އެޗްގެ ފަހުމެޗު ހޯމް އެފެއާޒް ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބު ފަސޭހަކަމާއެކު ބަލިކޮށް، ޕްރިޒަން ކްލަބު އެގްރޫޕް އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

30.03.2018

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކުރިމަތިލައިގެން މިތިބީ ވަރަށް ހަލަބޮލި ދުވަސްކޮޅަކާ – ކޮމިޝަނަރ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ކުރިމަތިލައިގެން މިތިބީ ވަރަށް ހަލަބޮލި ދުވަސްކޮޅަކާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސީ.ޕީ ޝިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ އިތުރަށް…

_MG_2535

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ 21 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފަށައިފި.

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ 21 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ކ. މާފުށީގައިހުންނަ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) ގެ ޓްރެއިނިންގ ގްރައުންޑްގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އިތުރަށް…

_MG_2591

ހައުސް ވަޔަރިންގ އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯސް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ހައުސް އިތުރަށް…

IMG_7574

މާލޭ ޖަލުގައި ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލަށް ދިހަ އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެޖަލުގައި ރޭ ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޑިނަރ ނައިޓް ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އިތުރަށް…

male prison

ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) ގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރާ އޮފިސަރުންނަށާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކަސްޓަމަރ އިތުރަށް…

Customer Service.2

ފަހާކޯހުގެ 5 ވަނަ ބެޗް މާފުށި ޖަލުގައި ފަށައިފި‏

މޯޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ “ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ސޯވިންގ” އިތުރަށް…

_MG_6625

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޤައިދީންގެ ޙާލު ބައްލަވައިފި.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އިއްޔެ މާފުށީ ޖަލުގައި، ރިހެބިލިޓޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ފޭސް ތަކުގެ ޤައިދީންތިބޭ ޔުނިޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ޤައިދީންގެ ޙާލު ބައްލަވައިފިއެވެ. އިތުރަށް…

mfcp

މާފުށީ ޖަލުގައި އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގެ ފިރިހެން އޮފިސަރުންގެ ފަރާތުން އަންހެން އޮފިސަރުންނާ މަދަނީ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ރޭ އެޖަލުގައި ޚާއްޞަ އިތުރަށް…

women

އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތް ތަކުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހެނދުނު މާފުށީ ޖަލުގެ އަންހެން ޤައިދީން އިތުރަށް…

IMG_6697

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 2018

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ބޭކަނބަލުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ. އިތުރަށް…

_MG_1012