އައްސޭރި ޖަލުގެ 07 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކޮށްފި

242-620x413

އައްސޭރި ޖަލުގެ 07 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އައްސޭރި ޖަލުން ހިގައިފިއެވެ.

އައްސޭރިޖަލާއި މޯލްޑިވިއަން ބުލަޑް ސަރވިސް އަދި މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ޑޯނާސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ލޭހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ލޭ ނެމުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ހިންމަފުށި ސިއްޙީމަރުކަޒުގައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލާއި، ސްކޫލާއި، އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުންނާއި ބައެއް އާންމުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.

އައްސޭރި ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި 60 މީހުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްސޭރި ޖަލުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށް ގެންދިޔައިވަގުތުގައި ރިފްރެޝްމަންޓްގެ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކޮށްދެއްވި މިޑުލް ކެޗަށް  އައްސޭރިޖަލުން ވަރަށް ޙާއްސަ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

އަދި މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިވި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑައިރެކްޓަރާއި އެންމެހައި އޮފިސަރުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *