ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންންސް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ކެމްބޯޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

DCP-zilaal-620x378

ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންންސް ޙަސަން ޒިލާލް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ރޭ ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިދަތުރުފުޅަކީ ފެބްރުއަރީ 23 ން 26 ށް، ރޯޔަލް ގަވަމެންޓް އޮފް ކެމްބޯޑިއަރގެ ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމެޓީން ކޯ ސްޕޮންސަރ ކޮށްގެން “މަލްޓިލެޓްރަލް ކައުންޓެރިން ވަޔަލެންސް އެކްސްޓްރީމިޒަމް ވޯކިންގ ގްރޫޕް” އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކެމްބޯޑިއާގެ ސީމް ރީޕް ގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *