މަހާރަނި ފުޓްސަލް 2019 ގެ ފައިނަލަށް މާފުށީ ޕްރިޒަން ދަތުރުކޮށްފި

0-02-06-26392c44ee230b8bb526a2ca8a1ef4f617ff0dad4993af566b09bab9aa252d25_afd77665

މާފުށި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ އާއި ނިޔު ސްޓާރ ސްޕޯޓްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ މަހާރަނި ފުޓްސަލް ޓޯރނަމެންޓް 2019 ގެ ފައިނަލަށް މާފުށި ޕްރިޒަން ޓީމް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

މާފުށި ޕްރިޒަންގެ ޓީމް ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރީ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. މި މުބާރާތުގައި މާފުށީ ޕްރިޒަން ޓީމުގައި ހިމެނެނީ މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނެވެ.

މުޅިއެކު 4 ޓީމް ވާދަކުރާ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް އޮންނާނީ 3 ނޮވެމްބަރު 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވެހުގެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި މާފުށި ޓާފް ދަނޑުގަ އެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *