ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ ސަތާރަވަނަ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި ފަށައިފި

3I2A3689

އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒް (އައިކޯސްޓް) އިން ޤައިދީންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތަފާތު ކޯސްތަކުގެތެރެއިން، ޤިރާއަތު ލެވެލް އެކެއްގެ 17 ވަނަ ބެޗް އައްސޭރި ޖަލުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

8 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މިކޯހަކީ، އައިކޯސްޓާއި އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ޤުރްއާން އެން ސުންނަތާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ކޯހެކެވެ.

މި ކޯހުގެ މަޤްޞަދަކީ، ފަރިތަކަމާއިއެކު ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަންނަ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން، ޤިރާއަތުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށްދިއުމަށް ބޭޏުންވާ ޤައިދީންނަށް އެމަގުފަހިކޮށްދީ، އެދާއިރާއިން ކުރިއަށްދާނެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމެވެ.

އެގޮތުން މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ ބައިތަކުގެތެރޭގައި، ޢާންމު މަޚްރަޖާއި، ވަކި އަކުރުތަކެއްގެ މަޚްރަޖާއި، ސޫރަތުއް ޟުޙާއިން ފެށިގެން ސޫރަތުއް ނާސިގެ ނިޔަލަށް ތަޖްވީދުމަގުން ބަލައިގެން ކިޔަވަން ދަސްކުރުމުގެ އިތުރުން، ސޫރަތުއް ޤާރިޢާއިން ފެށީގެން ސޫރަތުއް ކައުޘަރުގެ ނިޔަލަށް ތަޖްވީދުމަގުން ހިތުން ކިޔަވަން ދަސްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ކޯސް ކުރިއަށްދަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެވެސް ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އައްސޭރި ޖަލުގައެވެ. މިކޯހުގައި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޖުމްލަ 17 ޤައިދީއަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *