ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

Deputy Commissioner of Prisons

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ދީދީ މިމަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވިއިރު ހުންނެވީ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓްގެ މަޤާމްގައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. ދޮން

    އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ އަކީ ވަރަށް ހީވާގިކެތްތެރި އަޚުލާގުރަނގަޅު ހިންގުންތެރި ތެދުވެރި ދަރިއެއް. މަރްހަބާ ތިލިބުނު ކާމިޔާބީ އައް.

    Reply