ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހެޑް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

cp azim

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މޫސާ ޢާޒިމް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރުންނާއި މަދަނީ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރު އެމް.ސީ.އެސްގެ ހެޑް އޮފީހުގައެވެ.

10638919_10152618776668427_883678001_o

މި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ކޮމިޝަނަރ ޢާޒިމް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންވެސް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށާއި ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިޙްތިރާމާއެކު ހެޔޮހިތުން މުއާމަލާތު ކުރެއްވުމަށެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންފުޅު ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހެޑް އޮފީހުގެ ގިނައަދަދެއްގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *