ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މާފުށީ ޖަލަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގެ ތެރެއިން

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު ޝިހާން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ޙަސަން ޒިލާލް މި އަދު މާފުށީ ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރގެ މި ޒިޔާރަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓްގެ އޮފިސަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ، އެލާޓް ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މާފުށީ ޖަލު އެލާޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން ޖަލުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް ބައްލަވާލައްވާ، އެ ޖަލުގައި އަލަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރިމާންޑް ޔުނިޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއެވެ.

cp visits mfp1

ސީޕީ ޝިހާން ވަނީ “ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް”ގައި ޤައިދީންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާ އެމީހުންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަމަޖައްސާފައިވާގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ޖަލުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *