ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިގެންދަނީ ކުރަމުން

news-background

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ނެރުނު ކޯޓު އަމުރު މި ސަރވިސް އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް  މި ސަރވިސްއިން މި ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

  1. Pingback: ‘No choice’ but to enforce Supreme Court ruling: opposition – Habarudhabaru