‏ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް 2017: އިބްރާހިމް ހަލީމްގެ ހެޓްރިކާއެކު ޓީމް އައްސޭރިއަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް.‏

22047940_1942263175988208_1331502686155001808_o

ޕްރިޒަން ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕީއާރުސީ ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓް ގައި މިއަދު ޓީމް އެޗްކިއު އާއި ވާދަކޮށް 1-6 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޓީމް އައްސޭރި މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ މެޗްގައި މޮޅަށްކުޅެ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައިވަނީ ވެސް ޓީމް އައްސޭރިއެވެ.

މިއަދުގެ މެޗްގައި ޓީމް އައްސޭރިން ޖެހި ހަ ލަނޑުގެތެރެއިން 3 ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ އެޓީމުގެ ހުނަރުވެރި ފޯވާޑު، އިބްރާހިމް ހަލީމެވެ. ހަލީމުގެ އިތުރުން އެޓީމަށް ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އަހުމަދު ހުމާމު އާއި ހުސެއިން ނާފިޒް އެވެ. ހުމާމުވަނި މިމެޗުގައި ދެލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ޓީމް އެޗްކިއުގެ ހަމައެކަނިލަނޑު ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވަނީ އެޓީމުގެ ހުސައިން ޞަބާހުއެވެ.

އިބްރާހިމް ހަލީމް ވަނީ މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވިފައެވެ.

ޓީމް އެޗްކިއުގެ ކޯޗް ވިދާޅުވީ މިމެޗުގައި މުހިންމު ތިން ކުޅުންތެރިން ނެތި ކުޅެންޖެހުމުން އެތަން ފޫބެއްދުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫވިކަމަށާ އެހެންނަމަވެސް މިމެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ހިތްވަރަށް ސާބަސްދެއްވާ ކަމަށެވެ.

ޓީމް އައްސޭރީގެ ކޯޗް އަބްދުﷲ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ މެޗުގައި އައްސޭރި ޓީމުގެ ކުޅުން އެހާ ރަނގަޅުނޫންކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ތިން ޕޮއިންޓް ލިބުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށެވެ.

ޓީމް އެޗްކިއުއާއި ޓީމް އައްސޭރި ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބައްދަލުކުރިމެޗް 2-1 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ޓީމް އެޗްކިއު އެވެ. މިއަދުގެ މެޗަކީ ބަދަލުހިފުމެއްކަމަށް ބައެއް ސަޕޯޓަރުންއަންނަނީ ސިފަކުރަމުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *