މާލޭ ޖަލުން މިއަދު ފިލި ގައިދީ ހައްޔަރުކޮށްފި

news-background

ޙުކުމްކޮށްގެން މިއަދު މާލޭ ޖަލަށް ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު، މިއަދު ހަވީރު ފިލާފައިވަނިކޮށް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެސް މާލޭ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިރޭގެ 08:10 ހާއިރު ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ކައިރިންނެވެ. އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *