‏ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ކޮޅިގަނޑުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ދަނޑުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ‏‏ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ‏

IMG_3647

މާފުށީ ޖަލުގެ ދަނޑުތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އައި ކޮޅިގަނޑަކާއެކު ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

މިގޮތުން މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްދަމުން އައި ލެޓިއުސް ފަތުގެ ދަނޑަށާއި މިރުސް ދަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ދަނޑުގައި ތަކެތި ރައްކާކުރަން ހަދާފައިވާ ތަން ވެސް ވަނީ ހަލާކުވެފައިއެވެ. މި ހާދިސާއިން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

މި ކޮޅިގަނޑުގައި މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށައިގެން ހަދަމުންދާ ބައުންޑްރީ ވޯލަށްވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *