ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 2016: މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ޓީމަކީ ސެކިއުރިޓީ

13411656_601538176677145_7540790956957381707_o

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 2016” ގެ ތިން ވަނަ ސެކިއުރިޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ތިން ވަނަ ކަށަވަރުކުރާ މެޗްގައި ސެކިއުރިޓީ އާއި ޕެންތަރ އެފްސީ ބައްދަލުކޮށް، ސެކިއުރިޓީއިން މި ފޯރިގަދަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ 9-5 ލަނޑުންނެވެ.

13528133_603520203145609_4210773850335723873_o

މި މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސެކިއުރިޓީގެ ޖައިލަމް ޖަމީލްއެވެ.

ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 21:45 ގައެވެ. ފައިނަލް ގައި ވާދަކުރާނީ އެފްސީ ރެކަން އާއި އައިވަރީއެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *