ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 2016: ސެކިއުރިޓީ އިން އައިކޯސްޓް ލަދުގަންނަވާލައިފި.

13433186_599384870225809_685784528201857718_o

މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ “ރަމަޟާން ފުޓްސަލް ކަޕް 2016” ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ސެކިއުރިޓީ ޓީމުން އައިކޯސްޓް ޓީމް ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ލަދުގަންނަވާލައިފިއެވެ.

މި މެޗް ސެކިއުރިޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 18-0 ން ނެވެ. މި މެޗްގައި ސެކިއުރިޓީ ޓީމުންވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

13458695_599389980225298_1684397186372443664_o

ރޭގެ ދެވަނަ މެޗްގައި އެފްސީ ރެކޮން އާއި އޮސްކަރ އެފްސީ ބައްދަލުކޮށް، 8-1 ން މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ އެފްސީ ރެކަންއެވެ.

ރޭގެ ފުރަތަމަ މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ސެކިއުރިޓީގެ ޖައިލަމް ޖަމީލް ހޮވިފައިވާއިރު، ދެވަނަ މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެފްސީ ރެކޮންގެ އަމްޖަދު ޢަލީއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިރޭވެސް ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *